Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ofte stilte spørsmål(FAQ) på Optimail og T1000

Menyoversikt og svar finner du også i brukerveiledningen. 

Last ned bruksanvisning til T1000
Last ned bruksanvisning til Optimail
Last ned bruksanvisning til Flexiscale

Nedenfor finner du svar på de mest vanlige spørsmål:

Call FP46 vises i display

 1. Maskinen må koples opp mot ladesentralen for at statistikk mot Posten Norge AS skal avgis. Se hvordan laste penger på maskinen lenger ned på siden
 2. Alle frankeringsmaskiner vil få melding ”Call FP46” i displayet fra og med den 1. i hver måned.

Call FP47 vises i display

 1. Maskinen låse seg den 8. i måneden om den i denne perioden ikke har vært koplet opp til ladesentralen.
 2. Når maskinen er låst, krever den at oppkopling mot ladesentralen utføres straks maskinen er slått på med nøkkel.Se hvordan laste penger lenger ned på siden.
 3. Ved oppkopling mot ladesentralen, vil maskinen forsøke oppkopling inntil tre ganger. Dersom den ikke får kontakt, vil de to første forsøk gi en feilmelding med C foran og det siste forsøket vil gi en E foran feilkoden.

Hvordan laste ned penger til maskinen

 1. Maskinen har strømtilførsel og tilkoplet analog linje(f. eks faxlinjen).
 2. Slå på maskinen med nøkkel.
 3. Du har mottatt et eget skriv hvor det kun er opplyst om maskintype, maskin Id og PIN-kode.
 4. Fjern evt. vektsymbol
 5. Tast PIN-kode og trykk ”grønn tast”
 6. Beløp som skal lastes ned må være i hele kr 100,-
 7. Siste nedlastet beløp vises i display. Tast evt annet beløp og deretter trykk R-tasten
 8. Maskinen vil nå kople seg opp mot ladesentralen. I displayet vil du nå se ”change” og ”reset og etter kort tid vil den telle seg ned fra 30.
 9. Så snart nedtelling starter, bekrefter du ved å taste R-tasten. Maskinen vil da gi et pipesignal og nedlasting av forskuddsbetalt porto er utført.

  Du kan sjekke saldo på maskinen ved å taste tallet 1 og R-tasten

E17/E20 - vises i display
Slå av/på og prøv på nytt. Dersom samme feilmelding, registreres dette som innejobb og telefonservice i MR. Mulig feil på prom.

E18 - vises i display
Forstyrrelser på linjen. Maskinen kommer igjennom men kvaliteten er ikke god nok. Prøv igjenn

C23/C26/E23/E27 - vises i display
Ikke analog linje, opptatt på linjen eller feil Prefix.
Sjekk om den analoge linjen er en direkte linje eller om den er satt opp med Prefix og om denne eventuelt er 0.

Endre Prefix(direktelinje) ved linje uten Prefix utføres følgende:
Tast PIN-kode og grønn knapp
Tast SET knapp
Tast C knapp
Tast knapp for vektsymbol
Tast SET knapp
Maskinen vil nå ringe ladesentralen uten 0 foran nummer.

Endre prefix (0) Ved linje med Prefix 0 utføres følgende:
Tast PIN-kode og grønn knapp
Tast SET knapp
Tast C knapp
Tast knapp for vektsymbol
Tast siffer 0
Tast HP knapp (dersom HP knapp ikke er merket, er den gule tasten HP knapp)
Tast SET knapp
Maskinen vil nå ringe med 0 foran telefonnummeret.

E 37

 1. Forsøker å laste større beløp enn tilgjengelig på ladekonto.
 2. Foreta innbetaling av porto til Posten, og utfør lading etter ca 2 dager
 3. Kontakt Posten om du ønsker nødlading på din frankeringsmaskin.

Batterisymbol i display
Dersom maskinen viser ”SERVICE” og batterisymbol øverst i venstre hjørne i display og eventuelt piper flere ganger ved oppstart, må det utføres batteribytte.

Feil v/ overføring fra vekt

 1. Sjekk kabler.
 2. Slå av maskin og vekt, slå på vekt(vent til denne er klar).
 3. Slå på frankeringsmaskin, trykk vektsymbol.
 4. Legg på noe som veier mer enn 5 g.
   

 

SØK

Forhandlerweb
Postrom Maskiner AS - Telefon, Service/support: 820 10 014 - Telefon, Salg/fakturaspørsmål : 23 33 88 33 - Telefaks: 23 33 88 44 - info@postrom.no
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO | Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 OSLO
Foretaksnr.: 952 961 942 MVA - Bankgiro: 5010.05.61775

Postrom Maskiner AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Topp