Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Konvolutteringskalkulator

Velkommen til konvolutteringskalkulatoren.

Her finner ut hvor gunstig det kan være for din bedrift å anskaffe en Francotyp konvolutteringsmaskin.

Skriv inn antall brev pr måned.

Økonomi avd. - faktura, purringer o.s.v.:
Marked-/salgsavd. salgsbrev, DM'er o.s.v.:
Personal - lønn, rutiner, infoskriv o.s.v.:
Andre - avtaler, service m.m.:
Antall utgående brev pr. måned:

Hvor mange brev pakker du pr. time for hånd:
Lønnskostnad pr. time, for den/de som gjør jobben:

Kosnader manuell pakking pr. måned:
Tidsforbruk manuell pakking pr. måned:

Velg modell:
FPi 500
FPi 2015
FPi 2020
FPi 2025
FPi 4030

Besparelse pr. år i kroner
Tidsbesparelse pr. år i timer

SØK

Forhandlerweb
Postrom Maskiner AS - Telefon, Service/support: 820 10 014 - Telefon, Salg/fakturaspørsmål : 23 33 88 33 - Telefaks: 23 33 88 44 - info@postrom.no
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO | Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 OSLO
Foretaksnr.: 952 961 942 MVA - Bankgiro: 5010.05.61775

Postrom Maskiner AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Topp