Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Produkter » Frankering » MailCredit / ULB

Nedlasting av MailCredit (levert etter 01.09.2013)

MailCredit er en software(med tilhørende kabel) som lastes ned i din PC, for at du kan kople din FP Mymail, Optimail eller Ultimail frankeringsmaskin til ladesentralen via internett. Send en forespørsel på kjøp av MailCredit til din frankeringsmaskin her dersom du ikke har dette.

Installasjonen består av 3 prosesser:

1. Riktig driver til windows 7 og 8 blir installert automatisk på din PC når du kopler til den medfølgende kabelen i USB porten på din PC.

2. Nå som driver er installert skal du laste ned selve Mailcredit programmet i din PC.
Last ned programmet MailCredit til din PC 

- Velg Åpne
- Dobbeltklikk mailcredit 1.1.13
- Velg  English + OK
- Velg Next tre ganger
- Når installeringen er ferdig bekreft med Finish

3. Når både driver og selve Mailcredit programmet er installert kan du ta i bruk Mailcredit på din frankeringsmaskin. Velg den frankeringsmaskinen du har nedenfor for å få riktig bruksanvisning til dette.

                 
       Mymail                  Optimail30                       Ultimail                                  Centormail

 

Nedlasting av MailCredit (levert før 01.09.2013): Klikk her

Bruksanvisning til ULB (Universal Link Box): Klikk her

Vennligst ring Support på 820 10 014 eller send en mail til service@postrom.no hvis du trenger ytterligere assistanse!

SØK

Forhandlerweb
Postrom Maskiner AS - Telefon, Service/support: 820 10 014 - Telefon, Salg/fakturaspørsmål : 23 33 88 33 - Telefaks: 23 33 88 44 - info@postrom.no
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO | Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 OSLO
Foretaksnr.: 952 961 942 MVA - Bankgiro: 5010.05.61775

Postrom Maskiner AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Topp