Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Produkter » Frankering » MailCredit / ULB » MailCredit_før 01.09.2013

Nedlasting av MailCredit (mottatt før 01.09.2013)

MailCredit er en software(med tilhørende kabler) som lastes ned i din PC, for at du kan kople din FP frankeringsmaskin til ladesentralen via internett. Send en forespørsel på kjøp av MailCredit til din frankeringsmaskin her dersom du ikke har dette.

Installasjonen av Mailcredit kjøpt før 01.09.2013 består av 3 prosesser, og det er en fordel at den som gjør dette har noe IT kunnskap og at vedkommende følger installasjonsveiledningen:

1. Først skal vi installere riktig driver, for at frankeringsmaskinen skal kunne kommunisere med din PC. Velg ditt operativsystem(Mac er ikke tilgjengelig):
Bruksanvisning for installering av MailCredit mot Windows 7 på din PC   
Bruksanvisning for installering av MailCredit mot Windows 8 på din PC   

Driver lastes ned her:

WIN 7 og 8 32 bit

WIN 7 og 8 64 bit

WIN_xp

2. Nå som driver er installert skal vi laste ned selve Mailcredit programmet i din PC.
Last ned programmet MailCredit til din PC 

3. Når både driver og selve Mailcredit programmet er installert kan du ta i bruk Mailcredit på din frankeringsmaskin. Velg den frankeringsmaskinen du har nedenfor for å få riktig bruksanvisning til dette.

       
     Mymail               Optimail30                   Ultimail                                  Centormail

 

Vennligst ring Support på 820 10 014 eller send en mail til service@postrom.no hvis du trenger ytterligere assistanse!

SØK

Forhandlerweb
Postrom Maskiner AS - Telefon, Service/support: 820 10 014 - Telefon, Salg/fakturaspørsmål : 23 33 88 33 - Telefaks: 23 33 88 44 - info@postrom.no
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO | Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 OSLO
Foretaksnr.: 952 961 942 MVA - Bankgiro: 5010.05.61775

Postrom Maskiner AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Topp