Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Easycard A4+ visittkort kutter

 • Velg 85 eller 90mm bredde ved bestilling
 • Justerbar kuttlengde fra 40 til 150mm
 • Fabrikkinnstillinger på 85 eller 90 x 45/50/54/90/95/125mm
 • Forvalgsteller
 • Nøyaktighet bedre enn 0,1mm
 • 180-350 gsm
 • Automatisk mating fra 6mm bunke
 • Hastighet på ca 3 ark/min 
 • Størrelse: 60x60x40cm     Vekt: 15 kg 

Brosjyre Easycard

Easycard SRA3 visittkort kutter

 • 85mm kuttbredde
 • Justerbar kuttlengde fra 45 til 127mm
 • Fabrikkinnstillinger på 85x45, 85x50, 85x54, 85x95, 85x127 
 • Forvalgsteller
 • Nøyaktighet bedre enn 0,1mm
 • 180-300 gsm
 • Automatisk mating fra 8mm bunke
 • Hastighet på 4,5 ark/min for A4 og 3,5 ark/min for SRA3 
 • Option: Langsgående rille/perforeringsfunksjon(kun for A4)

Uchida Aerocut Nano visittkort kutter

 • Profesjonell visittkort kutter
 • Intuitiv touchscreen
 • Tar papirstr fra 210x210mm til 330x488mm
 • Papirtykkelse fra 120 til 350gsm
 • Hastighet på 126 visittkort pr min
 • Inntrekk med luftseparing
 • 16 lagrede forhåndsprogrammerte jobber
 • Mulighet for lagring av 40 egendefinerte jobber
 • Størrelse: 57x63x96cm     Vekt: 70 kg

SØK

Forhandlerweb
Postrom Maskiner AS - Telefon, Service/support: 820 10 014 - Telefon, Salg/fakturaspørsmål : 23 33 88 33 - Telefaks: 23 33 88 44 - info@postrom.no
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO | Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 OSLO
Foretaksnr.: 952 961 942 MVA - Bankgiro: 5010.05.61775

Postrom Maskiner AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Topp