Nedlasting av MailCredit (mottatt før 01.09.2013)

MailCredit er en software(med tilhørende kabler) som lastes ned i din PC, for at du kan kople din FP frankeringsmaskin til ladesentralen via internett. Send en forespørsel på kjøp av MailCredit til din frankeringsmaskin her dersom du ikke har dette.

Installasjonen av Mailcredit kjøpt før 01.09.2013 består av 3 prosesser, og det er en fordel at den som gjør dette har noe IT kunnskap og at vedkommende følger installasjonsveiledningen:

 1. Først skal vi installere riktig driver, for at frankeringsmaskinen skal kunne kommunisere med din PC. Velg ditt operativsystem(Mac er ikke tilgjengelig):

  - Bruksanvisning for installering av MailCredit mot Windows 7 på din PC   
  - Bruksanvisning for installering av MailCredit mot Windows 8 på din PC  

   

  Driver lastes ned her:

  • WIN 7 og 8 32 bit
  • WIN 7 og 8 64 bit
  • WIN_xp

 2. Nå som driver er installert skal vi laste ned selve Mailcredit programmet i din PC.
  Last ned programmet MailCredit til din PC

 3. Når både driver og selve Mailcredit programmet er installert kan du ta i bruk Mailcredit på din frankeringsmaskin. Velg den frankeringsmaskinen du har nedenfor for å få riktig bruksanvisning til dette.