Søk her

Søk etter produkt

Support og service

Ofte stilte spørsmål (FAQ) - UltiMail

 

Menyoversikt og svar finner du også i bruksanvisningen.

 

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmål:

Feilkode O007 – ved ladeprosess

 1. Sjekk alle telefonlinje tilkoblinger. Er det analog linje?
 2. Prøv kr 0-lading med oppkobling til ladesenter.
 3. Linje kan være opptatt, prøv igjen.
 4. Sjekk tilgjengelig beløp / siste innbetaling og siste nedlasting på konto . info@postrom.no eller support 820 10 014
 5. Prøv med en annen telefonkabel, og annen linje hvis mulig (f.eks. fakslinje)

 

Endre Prefiks

 1. Trykk Teleset (dollartegn knapp)
 2. Trykk Innstille modemkonfigurasjon
 3. Hvis maskin er tilkoplet direktelinje trykk på valg for ”Type tlf linje” til denne viser Hovedenhet. Gå deretter til punkt 10 i denne forklaringen
 4. Hvis maskin er tilkoplet linje med prefiks (man må trykke f.eks. 0 eller 9 for å få bylinje). Trykk på valg for Type tlf linje” til denne viser Forlengelse.
 5. Trykk på valg for Prefix til denne viser Forandre siff.
 6. Trykk på valg for Forandre siffer.
 7. Tast inn ønsket prefiks ved hjelp av nummertastene (f.eks. 0)
 8. Trykk på valg for ”Pause ( ,) Sett inn” 1 gang
 9. Trykk Lagre.
 10. Trykk Lagre.
 11. Trykk Neste.
 12. Returner til hovedmeny ved å trykke på Home.

 

Fargepatroner, dårlig avtrykk

 1. Utfør intensivrens av skrivesystemet (side 107 i brukermanual)
 2. Setup » Systeminstillinger » Utskrift » Rengjøre trykkinrettning intensiv
 3. Test kvaliteten ved å gjøre et prøveavtrykk med portoverdi 0,00
 4. Er lenge siden patronene ble skiftet, i så fall skift fargepatron.
 5. Hvis dette ikke hjelper bestill service.

 

Bytte av fargepatroner

 1. Home » Setup » Systeminnstillinger » Utskrift » Skifte fargepatroner » Følg instruksjoner i skjerm » Home.
 2. Alt; se side 101 i brukerveiledning.

 

Hvordan laste ned porto (Utfør teleset)

 1. Trykk Teleset (dollartegn knapp)
 2. Trykk Lade teleset i display
 3. Forrige nedlastet beløp vises. Endre dette ved å taste inn nytt beløp med talltaster.
 4. Trykk neste.
 5. Maskinen ber deg bekrefta at du vil utføre teleset. Trykk Ja.
 6. Maskinen viser status for nedlasting.
 7. Maskinen vil etter hvert be deg om å bekrefte overføringen. Dette må gjøres innen 30 sekunder ved å trykke Neste.
 8. Maskinen viser status for nedlasting til den er ferdig.
 9. Maskinen viser ny tilgjengelig porto. Avslutt ved å trykke Neste.

 

Har du MailCredit (internetttilkopling) må du sørge for at frankeringsmaskinen er tilkoplet en PC(med MailCredit sw) med usb kabelen og gjøre om MailCredit iconet fra rød til grønn konvolutt.

 

Hvordan se tilgjengelig porto på maskin

 1. Read register knapp, nederst til høyre
 2. Trykk deretter Home knappen for å komme tilbake

 

Administrasjon og opprettelse av avdelingskonto

 1. Trykk Setup
 2. Velg Kontoadministrasjon
 3. Følg instruksjonene i displayet
 4. Alt; se side 50 i brukerveiledning.

 

Frankering ikke mulig

 1. Endre modus: Setup » Innstille modus (valg i diplay) » Frankere sendinger.
 2. Forsøk igjen.

 

Vekten viser feil

 1. Nullstille vekt / Tarere
 2. Setup » Systeminnstillinger » Integrert vekt » Tarere » Deretter Home knappen.
 3. Alt; se side 87.

 

Maskin skriver ikke A-prioritaire, B- economic (forsendelses klisje)

 1. Setup » Syteminnstillinger » Integrert vekt.
 2. Trykk på tasten ved siden av ”aut.fors. klisje.rk” (i display)
 3. Innstillingen veksler mellom på/av, denne skal settes til på.
 4. Trykk Home knappen.
 5. Klisje vil da påføres automatisk, ved frankering.
 6. Alt; se side 89 i brukerveiledningen.

 

Maskin slår seg ikke av

 1. Dra ut stikk kontakt, vent litt, sett den deretter tilbake.