Søk her

Søk etter produkt

  1. Forside
  2. Nye portosatser 01.01.2021

Nye portosatser 01.01.2021

Som vanlig vil vi sende nye portosatser lagret på portokort til de kundene som er registrert med vekt i god tid før de nye satsene trer i kraft. For de fleste som har frankeringsmaskin som oppdateres via ladesentralen er disse takstene allerede tilgjengelig og blir lastet ned automatisk i god tid før 01.01.2021.

NB! Portovekten Flexiscale tilkoplet frankeringsmaskinen T1000 og Optimail blir ikke oppdatert med nye portosatser pga alder. Alle kunder dette gjelder har blitt eller blir kontaktet.

Ved å bruke frankeringsmaskin får man fortsatt hele 20% bonus på all porto fremfor å bruke frimerker.

Spørsmål til selve portosatsene må stilles til Posten: