1. Forside
  2. Nye portosatser 01.01.2021

Nye portosatser 01.01.2021

Som vanlig vil vi sende nye portosatser lagret på portokort til de kundene som er registrert med vekt i god tid før de nye satsene trer i kraft. For de fleste som har frankeringsmaskin som oppdateres via ladesentralen er disse takstene allerede tilgjengelig og blir lastet ned automatisk i god tid før 01.01.2021.

NB! Portovekten Flexiscale tilkoplet frankeringsmaskinen T1000 og Optimail blir ikke oppdatert med nye portosatser pga alder. Alle kunder dette gjelder har blitt eller blir kontaktet.

Ved å bruke frankeringsmaskin får man fortsatt hele 20% bonus på all porto fremfor å bruke frimerker.

Spørsmål til selve portosatsene må stilles til Posten: