Søk her

Søk etter produkt

Sikkerhetsnivåer

I mer enn 30 år er DIN 32 757-1 normen den standarden vi har forholdt oss til som klassifiserer sikkerhetsnivået på makuleringsmaskiner. I slutten av 2012 ble imidlertid den nye standarden DIN 66 399 introdusert. Vi forholder oss nå til den nye standarden, men det vil være enkelte gamle brosjyrer og kataloger som fortsatt beskriver den gamle standarden.

Intimus har makuleringsmaskiner i alle sikkerhetsnivåer, inndelingen er som følger.

Sikkerhetsnivåer på papir

 

Sikkerhetsnivå P-1 i DIN 66 399

For vanlig korrespondanse

Strimmelkutt inntil <12 mm bredde.  Totalstørrelse <2.000 mm2

 

Sikkerhetsnivå P-2 i DIN 66 399 

For intern korrespondanse 

Strimmelkutt inntil <6 mm bredde. Totalstørrelse <800 mm2

 

Sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399

For sensitive og konfidensielle dokumenter

F.eks Cross/Cut i størrelsen 6 x 50mm eller strimmelkutt inntil 2mm bredde. Totalstørrelse <320 mm2

 

Sikkerhetsnivå P-4 i DIN 66 399 

For spesielt sensitive og konfidensielle dokumenter

F.eks Cross/Cut i størrelsen 4 x 40mm. Totalstørrelse <160 mm2

 

Sikkerhetsnivå P-5 i DIN 66 399

For hemmelige dokumenter

F.eks Cross/Cut i størrelsen 2 x 15mm. Totalstørrelse <30 mm2

 

Sikkerhetsnivå P-6 i DIN 66 399

For strengt hemmelige dokumenter

F.eks Cross/Cut i størrelsen 0,8 x 12mm. Totalstørrelse <10 mm2

 

Sikkerhetsnivå P-7 i DIN 66 399

For strengt hemmelige dokumenter hvor kun det høyeste sikkerhetsnivået som finnes er godt nok.

F.eks Cross/Cut i størrelsen 0,8 x 5mm. Totalstørrelse <5 mm2

 

DIN 66399 beskriver også sikkerhetsnivåene på andre type media enn papir:

  • P 1-7 = Papir
  • O 1-7 = CD, DVD etc
  • T 1-7 = Floppy disk, ID kort etc
  • E 1-7 = USB, SSD disk, Chip cards, smartphones etc
  • F 1-7 = Film, foiler etc
  • H 1-7 = Magnetiske harddisker

    LAST NED KATALOGEN OM SIKKERHET