Winix luftrenser forbedrer inneklimaet og øker både trivsel og arbeidsinnsats

For en svært beskjeden investering vil en god luftrenser fra Winix redusere papirstøv, pollen, flass fra kjæledyr, virus, bakterier, vond lukt, farlige gasser og rense luften. 

En luftrenser forbedrer luftkvaliteten  ved å rense partikler i luften, og ren luft vil gi et bedre inneklima noe som igjen kan sørge for bedre trivsel blant dine ansatte.

Ansatte som trives vil også bli mer effektive og gjøre en bedre jobb. Kanskje det til og med vil redusere sykefraværet?

Winix luftrensere er anbefalt og godkjent av allergiforbundet ECARF og det britiske astma- og allergiforbundet Allergy UK.

 

 

WINIX Zero Pro Office 2.png            Filter_WINIX_Zero_Pro.jpg