1. Forside
  2. Nye krav/råd fra NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har nettopp kommet ut med oppdaterte råd til Sikkerhetsloven, og som gjelder alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organer. Kort fortalt betyr endringen at alle dokumenter med gradert informasjon bør makuleres i betydelig mindre biter enn hva som tidligere var anbefalt.

Håndbok og råd fra NSM

Råd fra NSM:

BEGRENSET OG KONFIDENSIELT = Makuleringsmaskin med P-6 sikkerhetsnivå (biter på max 10mm2)

HEMMELIG OG STRENGT HEMMELIG = Makuleringsmaskin med P-7 sikkerhetsnivå (biter på max 5mm2)

Ta kontakt dersom dere føler at de makuleringsmaskinene dere har i dag ikke tilfredsstiller den nye rådene til NSM, og vil ha tilbud på nye makuleringsmaskiner. Vårt utvalg av maskiner med sikkerhetsnivå P-6 og P-7: https://www.postrom.no/produkter/makulering/high-security