1. Forside
  2. Nye portosatser 01.01.2023

Nye portosatser 01.01.2023

Har du en Postbase Mini, Postbase eller Optimail30 oppdateres de nye portosatsene via ladesentralen i god tid før 01.01.2023. Sjekk allikevel at de nye satsene er på plass før du frankerer på nyåret - vi dekker ikke straffeporto.

Bruksanvisning nye portosatser Optimail30

Bruksanvisning nye portosatser Postbase Mini og Postbase

Har du en Mymail frankeringsmaskin blir ikke denne oppdatert med nye portosatser. Ta kontakt for pristilbud på ny maskin på: info@postrom.no

Ved å bruke frankeringsmaskin får man fortsatt hele 20% bonus på all porto fremfor å bruke frimerker.

Spørsmål til selve portosatsene må stilles til Posten: