1. Forside
  2. Nye portosatser 01.01.2020

Nye portosatser 01.01.2020

Som vanlig vil vi sende nye portosatser lagret på portokort og prommer til de kundene som er registrert med vekt, i god tid før de nye satsene trer i kraft. For de som har frankeringsmaskin som oppdateres via ladesentralen er disse takstene tilgjengelig for nedlasting rett før 01.01.2020.

NB! Modellene Ultimail og Centormail blir ikke oppdatert med nye portosatser pga alder. Alle kunder dette gjelder har blitt eller blir kontaktet.

Ved å bruke frankeringsmaskin får man fortsatt hele 20% bonus på all porto fremfor å bruke frimerker.

Spørsmål til selve portosatsene må stilles til Posten: